KOKOOMO

Matalan kynnyksen palvelukeskus

WASSUP

 

EULIPPU

VIPUVOIMAA

ELYLOGOcropped-haapavesilogo.jpgLogo-Wassup-hanke

 

 

 

Hanke on päättynyt! Wassup kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista 🙂

TIEDOTE
31.05.2019
Wassup-hanke/Haapaveden kaupunki

WASSUP-HANKE PERUSTI HAAPAVEDELLE TYÖTTÖMILLE TARKOITETUN MATALAN KYNNYKSEN PALVELUKESKUKSEN KOKOOMON – PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN AKTIIVINEN TYÖLLISTÄMINEN AVOIMILLE TYÖMARKKINOILLE TUOTTI POSITIIVISIA TULOKSIA

Wassup-hankkeen asiakkaaksi kirjautui kolmen vuoden aikana 150 haapavetistä työtöntä työnhakijaa, joiden kanssa tehtiin yhdessä suunnitelma työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen asiakkaista 40 % siirtyi hankkeen jälkeen töihin ja 27 % työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Monella asiakkaalla oli myös erilaisia terveysongelmia, jotka heikensivät heidän työ- ja toimintakykyä. Yli 10 hankkeen asiakasta siirtyi eläkkeelle tarkempien tutkimusten ja toimintakyvyn selvittelyjen jälkeen. Avainroolissa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa oli yhteistyö paikallisen palveluverkoston ja työnantajien kanssa.

Wassup-hankkeen tavoitteeksi oli asetettu työttömien aktivointiasteen nousu, matalan kynnyksen palvelukeskuksen perustaminen sekä Haapaveden kaupungin pitkäaikaistyöttömille tarjottavien palveluiden kehittäminen. Wassup-hankkeelle asetettu kehittämistarve toteutui hankeaikana. Hanke perusti Haapavedelle palvelukeskus Kokoomon, josta työtön asiakas saa kehitetyn palvelumallin mukaisesti poikkihallinnolliset ja monialaiset palvelut yhden luukun periaatteella. Kokoomossa työskentelevät työllisyyskoordinaattori, Haapaveden kaupungin työpaja, hanketoimijat, Jelppiverkon etsivä nuorisotyöntekijä ja yksilövalmentaja sekä paikallinen 4H-yhdistys. Lisäksi Kokoomossa testattiin ohjaamotyyppistä mallia, jossa yhteistyöverkoston asiantuntijat ovat tavattavissa palvelukeskuksessa sovittuna aikana.

Aktivointiasteen nousu

Hankkeen aikana paikkakunnan työttömyysluvut alenivat huomattavasti muun muassa tukityöllistämismuotojen aktiivisen käytön seurauksena. Hankkeen aloittaessa Haapavedellä oli 408 työtöntä työnhakijaa, kun taas maaliskuussa 2019 työttömiä työnhakijoita oli 249. Sekä pitkäaikaistyöttömien että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski hankkeen toiminta-aikana puoleen. Aktivointiaste oli hankkeen aloittaessa kesäkuussa 2016 21,5 %, kun taas tammikuussa 2019 se oli 43,1 %. Hankkeelle asetettu tavoite aktivointiasteen noususta onnistui erittäin hyvin.

Hankkeessa tarjottavat palvelut luotiin työllistämisen lisäksi lisäämään asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Palveluvalikoimaan kuului hanketyöntekijöiden tarjoaman yksilöllisen ohjauksen lisäksi muun muassa korttikoulutuksia, työnhakuvalmennuksia, kattavia työ- ja toimintakyvyn alkukartoituksia sekä monialaisen yhteistyöverkoston tukea. Lähtökohtana palveluissa oli aina asiakkaan yksilöllinen palvelutarve, joka arvioitiin hankkeessa yhteistyössä asiakkaan itsensä kanssa. Myös hanketyöntekijöiden paikallistuntemus auttoi palveluiden ja työnantajien kartoittamisessa.

Yhteistyö paikallisten työnantajien kanssa tuotti tulosta

Wassup-hanke kehitti yritys- ja yhdistämistyöllistämisen mallin, jossa niin työtön kuin työnantajakin saavat paikallista apua työllistämisprosessissa. Hankkeen asiakkaista 40 prosenttia siirtyi hankkeesta työelämään ja 27 prosenttia asiakkaista siirtyi työllistämistä edistäviin palveluihin. Rinnakkaishankkeeseen varatuista palkkatukirahoista käytettiin 48 prosenttia työllistämiseen yksityisiin yrityksiin ja 32 prosenttia paikallisiin yhdistyksiin. Hankkeessa huomattiin, että eritysesti yrityksiin työllistämisen seurauksena suurimmalle osalle asiakkaista tarjottiin jatkoa työsuhteeseen palkkatukijakson jälkeen.

Hankkeessa kehitetyn Kokoomon toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen Haapavedellä. Työttömät asiakkaat tulevat myös tulevaisuudessa saamaan matalan kynnyksen palvelua omalla paikkakunnallaan. Hankkeen palvelumalli niin työttömille työnhakijoille kuin työnantajillekin on otettu jo käyttöön Haapaveden työllisyyspalveluissa. Tulevaisuudessa on tärkeää ylläpitää luotua yhteistyötä paikallisten työnantajien ja palveluverkoston kanssa. Lisäksi kehittämistä vaatii työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä osatyökykyisten palvelut. Hankkeen saatujen tulosten mukaan työllisyydenhoidon monialaisen työryhmän perustaminen olisi seuraava tärkeä askel palvelujen kehittämisessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Leena Törmälehto
leena.tormalehto@haapavesi.fi

https://kokoomo.net/

 

 

 

 

%d bloggers like this: